Politika privatnosti

1. UVOD
ILIJADA d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem www.ilijada.eu prikupi.

ILIJADA d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje).
2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali ILIJADA d.o.o., bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, datum ili samo godina rođenja) ili korištenjem www.ilijada.eu .
Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom i papirnatom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove s Vašim osobnim podacima ILIJADA d.o.o.  će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.
3. REZERVACIJA
Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili druge usluge ILIJADA d.o.o., bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji smještaja, prijevoza, osiguranja i pratitelja putovanja i slično.
4. KOLAČIĆI
Kolačići (engl. cookies) omogućavaju ILIJADA d.o.o. prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na www.ilijada.eu  (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.
Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja www.ilijada.eu  na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja www.ilijada.eu .
ILIJADA d.o.o. zadržava pravo korištenja kolačića na www.ilijada.eu  no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića  uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.
5. POVEZNICE
www.ilijada.eu  sadrži poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram, Hoteli, restorani, zračne luke, muzeji). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako ILIJADA d.o.o. ne može biti odgovorno za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.
6. DIGITALNI MARKETING
Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane ILIJADA d.o.o.. Promotivni materijali  podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).
Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica „Odjava“ na kraju e-maila ili slanjem zahtjeva za brisanjem sa popisa za digitalni marketing na info@ilijada.eu .
7. SIGURNOST
ILIJADA d.o.o. poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.
Osobni podaci koji su ILIJADA d.o.o. ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su ILIJADA d.o.o. ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.
Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane ILIJADA d.o.o., odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva na info@ilijada.eu .
8. OBAVIJESTI O PROMJENAMA
U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.
ILIJADA d.o.o.
Kralja Zvonimira 14/IV
21000 Split
Tel. +385 99 3352122