DMK specjalista

DMK specjalista Chorwacja

DMK specjalista Chorwacja

Szanowni Państwo,

z ogromną radością informuję, że 1 czerwca 2016 ILIJADZIE przyznano certyfikat specjalizacji w zakresie DMK i podróży kulinarnych.

Certyfikaty przyznawane przez Stowarzyszenie Chorwackich Biur Podróży (hr. UHPA) są częścią projektu edukacyjnego nadzorowanego przez Ministerstwo Turystyki.
DMK specjalista Chorwacja
Projekt ma za zadnie stałe podnoszene jakość zasobów ludzkich w biurach turystycznych z celem rozwoju nowych produktów na rynki specjalnych form turystyki zgodnie ze Strategią rozwoju turystyki Republiki Chorwacji do 2020.

Aby otrzymać certyfikaty biura podróży muszą udowodnić spełnienie określonych, restrykcyjnych kryteriów (m.in. w zakresie edukacji czy wysokiej etykiety biznesowej). Certyfikat przyznawany jest na 2 lata, po których konieczna jest recertyfikacja.

Nasz certyfikat jest dostępny tutaj:

I2716042_ILIJADA_DMC FOR GOURMET TRAVEL